S.METROM S.A. este unic producator de tabla de cupru, banda de cupru si banda de alama ca produse civile si componente de munitie pentru armament (degetare pentru munitia mica de infanterie discuri si rondele pentru munitia de artilerie) ca produse militare.

- Hotărâre de Guvern nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”;

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 44 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare;

- Hotărâre de Guvern nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare;

- Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (În vigoare de la 04.01.2017)

- Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

- Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003
Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărâre de Guvern nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- Hotărâre de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul S. METROM S.A a licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor mijloace fixe scoase din funcţiune, a bunurilor obiecte de inventar natura mijloacelor fixe declasate și pentru valorificarea componentelor rezultate în urma dezmembrării după casare a acestor bunuri

- Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare;.

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare