Uzina metrom
Metrom Romana Metrom Engleza
  • Turnatorie blocuri neferoase
  • Benzi de cupru
  • tabla de cupru de alama
  • Benzi de cupru
  • tabla de cupru
  • degetare pentru munitia de infanterie
  • rondele pentru munitia de artilerie
  • rondele monetare
  • producator de neferoase din cupru si alama in Romania

S.METROM S.A. este unic producator de tabla si banda de cupru si alama ca produse civile si componente de munitie pentru armament (degetare pentru munitia mica de infanterie discuri/ rondele pentru munitia de artilerie) ca produse militare

Politica de confidentialitate

Privacy Policy

1. Email-uri

Prin trimiterea de e-mail-uri adresate S.METROM S.A., se consideră că vizitatorul este de acord cu primirea de emailuri periodice cu informaţii diverse din partea societăţii noastre.

2. Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conţinut al acestui site reprezintă proprietatea S.METROM S.A., a Departamentului Website, acesta fiind protejat conform Legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (Legea nr.8 din 14 Martie 1996, cu modificări şi completări ulterioare) şi a altor acte normative privind dreptul de proprietate intelectuală.

Folosirea fără acordul scris a elementelor din care este alcatuit site-ul (texte, imagini, butoane, elemente de grafică web, scripturi) se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

>Se vor pedepsi conform legii atât efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site (cum ar fi utilizarea abuzivă şi frauduloasă, modificarea şi copierea informaţiilor cu scopul de a le comercializa etc) cât şi tentativa de efectuare a acestora.

3. Defecţiuni datorate conexiunii la Internet

Nu răspundem pentru defecţiunile datorate conexiunii la Internet cu serverul pe care este găzduit site-ul S METROM SA.

4. Informaţii generale colectate de S.METROM S.A

Date personale

S METROM SA nu va colecta informaţii personale (nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail) (acestea purtând denumirea de ,,date personale”) doar dacă dumneavoastră ni le furnizaţi în mod voluntar.

S METROM SA nu va divulga unei terţe persoane datele personale fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, când comunicarea acestor informaţii este necesară.

În conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificări şi completări ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificări şi completări ulterioare, acte normative care se aliniază prevederilor Directivei europene 95/46/EC, ce vizează protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, S. METROM S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, şi doar pentru scopurile specificate.

Date fără caracter personal

S METROM SA primeşte şi înregistrează pe serverele sale informaţii cu privire la adresa IP şi informaţii cookie, cum ar fi tipul de browser pe care îl utilizaţi, platforma computerului dumneavoastră şi numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru. De la prima accesare a site-ului nostru, un cookie va fi inserat în computerul dumneavoastră.

S.METROM S.A. va utiliza informaţia obţinută, ce reprezintă activitatea pe care dumneavoastră o desfăşuraţi pe site-ul nostru, cu scopul de a îmbunătăţi anumite produse şi servicii oferite, dar şi pentru a vă furniza informaţii despre produsele şi serviciile de care sunteţi interesat.

În situaţia în care S. METROM S.A. va fuziona sau va fi achiziţionată total sau parţial de către o altă persoană juridică/fizică, baza de date va fi transferată noului proprietar. În situaţia în care S. METROM S.A. va deveni insolvabilă, voluntar sau involuntar, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată doar cu acordul instanţei. În cazul situaţiilor prezentate mai sus, vă vom informa prin e-mail şi de asemenea vom posta un anunţ pe site-ul societăţii noastre.

5. Relaţia cu jurnaliştii şi presa

Jurnaliştii au obligaţia de a contacta S.METROM S.A. pentru a solicita şi a li se oferi informaţii exacte şi de actualitate. Aceştia nu au dreptul să folosească informaţii, conţinuturi sau elemente ale site-ului în materialele pe care le vor publica fără acordul expres al S.METROM S.A.

6. Modificări ale politicii de confidenţialitate

În situaţia în care vom efectua schimbări în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate, respectivele modificări vor fi publicate pe această pagină. Astfel dumneavoastră veţi putea fi informat cu privire la informaţiile pe care le colectăm şi modul în care acestea sunt utilizate.

Paginile acestui site constituie o prezentare generală a produselor şi serviciilor oferite de către SC METROM SA. Imaginile acestor produse sunt cu titlu de prezentare, neatrăgând responsabilitatea S. METROM S.A.

Dacă aveţi întrebări referitoare la politica noastră de confidentialitate, vă rugăm să ne scrieţi la adresele ce sa găsesc pe pagina de contact.

7. Legea care guvernează acordul/politica de confidenţialitate

Drepturile si obligaţiile părţilor, prevăzute de prezentul acord, precum efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate şi guvernate de legislaţia română în vigoare. Orice litigiu având drept obiect acordul/politica de confidenţialitate a S. METROM S.A. este de competenţa instanţelor de judecată româneşti, în conformitate cu procedura de drept comun.